> Huisdieren

 

Privacy Policy
We bewaren en gebruiken geen gegevens als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's op onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Verzeo, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst.

E-mailadressen
Verzeo bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen.

Reageren?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.


Dierenverzekering vergelijken
Huisdierenverzekering vergelijken
Hond verzekeren
Hondenverzekering vergelijken
Kat verzekeren
Kattenverzekering vergelijken
Marvin's Music
Barokshop.com
Top of the Pyrenees
Marvin's Multimedia